ПРЕССА О НАС

EXPERIENCE FASHION STORES

thumbnail EXPERIENCE FASHION STORES / 2014 SENDPOINTS ИЗДАТЕЛЬСКИЙ

BRAND SPACE

thumbnail BRAND SPACE / 2013                                                                   GESTALTEN ИЗДАТЕЛЬСКИЙ

 

SPACE PLUS+

thumbnail SPACE PLUS+ / 2013                                           SANDU ИЗДАТЕЛЬСКИЙ